PHU QUOC RETAIL – KÊNH HỖ TRỢ DỊCH VỤ TẠI PHÚ QUỐC

Kênh chia sẽ, hỗ trợ dịch vụ, thông tin tại Thành Phố Phú Quốc, Hỗ trợ khách hàng quý anh chị khách hàng & các bạn:

Bạn cần cho thuê bất động sản

 B1: Quý Anh Chị để lại thông tin sản phẩm

 B2: Chúng tôi khảo sát đánh giá BDS

 B3: Làm bộ thông tin, hình ảnh, video

 B4: Chạy truyền thông MKT tìm khách thuê

 B5: Kết nối người thuê với đơn vị cho thuê.

 

Bạn đang tìm bất động sản thuê

 B1: Liên hệ chúng tôi chia sẽ nhu cầu

 B2: Tiếp nhận và check quỹ BDS cho thuê

 B3: Gửi hình ảnh, video thực tế, hợp đồng mẫu

 B4: Dẫn anh chị đi xem thực tế để tư vấn thêm

 B5: Kết nối người thuê với đơn vị cho thuê.

 

hỗ trợ ý tưởng kinh doanh

 B1: Anh chị đang tìm ý tưởng kinh doanh tại PQ

 B2: Liên hệ để chia sẽ cùng đội ngũ PQ Retail

 B3: Lắng nghe và đưa ra những ý tưởng phù hợp

 B4: Lên concept, chiến lượt cụ thể cho ý tưởng

 B5: Hỗ trợ đồng hành cùng quý anh chị

 

Đồng hành giám sát hoàn thiện

 B1: Giới thiệu những đơn vị hoàn thiện uy tín

 B2: Đồng hành theo ý tưởng kinh doanh

 B3: Lên bản vẽ và concept phù hợp nhất

 B4: Hỗ trợ theo dõi quá trình thi công hằng ngày

 B5: Luôn đồng hành giám sát tác giả cho SP

 

Xây dựng truyền thông Marketing

 B1: Quý Anh Chị để lại thông tin sản phẩm

 B2: Chúng tối nghiên cứu đưa ra chiến lượt sơ bộ

 B3: Đưa ra đầy đủ chiến lượt truyền thông mới

 B4: Phân tích báo cáo trả lời kết quả theo KPI

 B5: Lắng nghe để thay đổi liên tục cho phù hợp

 

Dịch vụ khác tại Phú Quốc

 * Thiết kế Website theo yêu cầu

 * Quay phim, chụp ảnh, Editor

 * Tổ chức sự kiện, Event

 * Phòng Marketing Online tháng

 * Du Lịch – Quà Tặng

 

PHU QUOC RETAIL – KÊNH HỖ TRỢ DỊCH VỤ TẠI PHÚ QUỐC

Kênh chia sẽ, hỗ trợ dịch vụ, thông tin tại Thành Phố Phú Quốc, Hỗ trợ khách hàng quý anh chị khách hàng & các bạn:

Bạn cần cho thuê bất động sản

 B1: Quý Anh Chị để lại thông tin sản phẩm

 B2: Chúng tôi khảo sát đánh giá BDS

 B3: Làm bộ thông tin, hình ảnh, video

 B4: Chạy truyền thông MKT tìm khách thuê

 B5: Kết nối người thuê với đơn vị cho thuê.

 

Bạn đang tìm bất động sản thuê

 B1: Liên hệ chúng tôi chia sẽ nhu cầu

 B2: Tiếp nhận và check quỹ BDS cho thuê

 B3: Gửi hình ảnh, video thực tế, hợp đồng mẫu

 B4: Dẫn anh chị đi xem thực tế để tư vấn thêm

 B5: Kết nối người thuê với đơn vị cho thuê.

 

hỗ trợ ý tưởng kinh doanh

 B1: Anh chị đang tìm ý tưởng kinh doanh tại PQ

 B2: Liên hệ để chia sẽ cùng đội ngũ PQ Retail

 B3: Lắng nghe và đưa ra những ý tưởng phù hợp

 B4: Lên concept, chiến lượt cụ thể cho ý tưởng

 B5: Hỗ trợ đồng hành cùng quý anh chị

 

Đồng hành giám sát hoàn thiện

 B1: Giới thiệu những đơn vị hoàn thiện uy tín

 B2: Đồng hành theo ý tưởng kinh doanh

 B3: Lên bản vẽ và concept phù hợp nhất

 B4: Hỗ trợ theo dõi quá trình thi công hằng ngày

 B5: Luôn đồng hành giám sát tác giả cho sản phẩm

 

Xây dựng truyền thông Marketing

 B1: Quý Anh Chị để lại thông tin sản phẩm

 B2: Chúng tối nghiên cứu đưa ra chiến lượt sơ bộ

 B3: Đưa ra đầy đủ chiến lượt truyền thông mới

 B4: Phân tích báo cáo trả lời kết quả theo KPI

 B5: Lắng nghe để thay đổi liên tục cho phù hợp

 

Dịch vụ khác tại Phú Quốc

 * Thiết kế Website theo yêu cầu

 * Quay phim, chụp ảnh, Editor

 * Tổ chức sự kiện, Event

 * Phòng Marketing Online tháng

 * Du Lịch – Quà Tặng