5/5 - (1 vote)

Chính thức Công bố điều chỉnh quy hoạch cục bộ số 468 Phú Quốc theo quyết định thủ tướng chính phủ

Công bố điều chỉnh quy hoạch cục bộ số 468 Phú Quốc
Công bố điều chỉnh quy hoạch cục bộ số 468 Phú Quốc
Phạm vi điều chỉnh gồm 8 điểm như sau ( có hình các điểm điều chỉnh cụ thể dưới )
🖍️Địa điểm 1: Khu vực Bãi Khem – thị trấn An Thới. Quy mô khoảng 15,19 ha.
🖍️Địa điểm 2: Khu vực cảng Bãi Đất Đỏ – thị trấn An Thới. Quy mô khoảng 17,06 ha.
🖍️Địa điểm 3: Khu vực phía Tây Nam – thuộc Khu đô thị An Thới. Quy mô khoảng 87,86 ha.
🖍️Địa điểm 4: Khu vực phía Đông Bắc núi Ông Quán – thị trấn An Thới. Điều chỉnh vị trí không thay đổi quy mô.
🖍️Địa điểm 5: Khu vực đảo Hòn Thơm và tuyến cáp treo từ thị trấn An Thới ra đảo Hòn Thơm. Quy mô khoảng 151,82 ha.
🖍️Địa điểm 6: xã Bãi Thơm. Quy mô khoảng 143,5 ha.
🖍️Địa điểm 7: Khu vực Đồng Cây Sao, xã Cửa Dương. Quy mô khoảng 203,5 ha.
🖍️Địa điểm 8: Khu vực bãi Cửa Cạn, xã Cửa Dương. Quy mô khoảng 55,6 ha.
Công bố điều chỉnh quy hoạch cục bộ số 468 Phú Quốc
Công bố điều chỉnh quy hoạch cục bộ số 468 Phú Quốc
Ngoài ra các địa điểm khác vẫn nguyên theo các quyết định trước
Rất nhiều người lo lắng khi thấy có QG 486, lưu ý nếu mảnh đất của mình nằm ngoài 8 điểm trên thì không thay đổi!
Khách hàng có nhu cầu tìm hiểu thông tin thị trường PQ vui lòng liên hệ:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Gọi Ngay
035.979.6228
ĐĂNG KÝ
NHẬN THÔNG TIN