Rate this post

2 Nghị quyết về tài chính ngân sách và đầu tư công; thông qua đồ án Quy hoạch và đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu xây dựng khu du lịch và dân cư trên địa bàn huyện Phú Quốc; kéo dài thời gian mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế từ ngân sách địa phương và giao biên chế công chức hành chính năm 2021.

Chiều 7.12, Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa IX đã tổ chức kỳ họp thứ 24 (kỳ họp chuyên đề).

Các Nghị quyết được kỳ họp thông qua gồm Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và dự toán thu chi ngân sách địa phương năm 2021; Nghị quyết thông qua đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu xây dựng khu du lịch và dân cư xã Bãi Thơm, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang tỷ lệ 1/2.000, quy mô 370ha; Nghị quyết Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng khu du lịch phía Tây Nam Bãi Vòng tại xã Hàm Ninh, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, tỷ lệ 1/2.000, quy mô 90,14ha; Nghị quyết về việc giao biên chế công chức trong cơ quan tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Kiên Giang năm 2021.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Mai Văn Huỳnh nhấn mạnh trên cơ sở xem xét các báo cáo và theo các quy định, HĐND tỉnh đã thảo luận và thống nhất cao biểu quyết thông qua 12 Nghị quyết.

Đối với lĩnh vực tài chính ngân sách và đầu tư công đây là những nghị quyết quan trọng, làm cơ sở pháp lý cho việc triển khai thực hiện tài chính ngân sách năm 2021 và các dự án đầu tư công theo quy định của pháp luật. Qua đó sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Kiên Giang trong những năm tới. Đối với Đồ án quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch phân khu xây dựng khu du lịch và dân cư trên địa bàn huyện Phú Quốc, đây là cơ sở để cơ quan thẩm quyền thực hiện đầu tư, xây dựng phát triển Phú Quốc theo định hướng và quy định của Thủ tướng Chính phủ về phát triển đảo Phú Quốc.

Về giao quy chế công chức trong các cơ quan tổ chức hành chính nhà nước năm 2021 là dựa trên quyết định giao biên chế công chức hành chính của Bộ Nội vụ cho tỉnh Kiên Giang và đề án tinh giản biên chế theo lộ trình của tỉnh. Lần giao biên chế này là tỉnh đã hoàn thành việc tinh giảm 10% biên chế công chức hành chính theo đúng quy định của Chính phủ.

NGUYÊN ANH – TIÊN TIÊN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Gọi Ngay
035.979.6228
ĐĂNG KÝ
NHẬN THÔNG TIN