3/5 - (2 votes)

Quy hoạch hệ thống cảng biển Phú Quốc

Quy hoạch cụm cảng đảo Phú Quốc về cơ bản tuân thủ theo quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc đến năm 2030 được phê duyệt trong Quyết định số 633/QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ và phù hợp với quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển đồng bằng sông Cửu Long (nhóm số 6) đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

1. Quy hoạch Khu bến tại khu vực thị trấn An Thới

– Quy mô quy hoạch của cảng dự kiến có năng lực thông quan 280 ngàn tấn hàng hóa và 440 ngàn hành khách/năm, bao gồm 02 khu chức năng: Khu cảng đầu mối gồm cầu dẫn dài 132m, rộng 8,5m và cầu chính dài 100m, rộng 15m có thể cùng lúc cập 01 tàu 03 ngàn tấn, 01 tàu 02 ngàn tấn và tàu chở khách ven biển có sức chở 200 đến 300 khách.
Khu cảng chuyển tải (bến phao) cho các loại tàu biển trọng tải 30 ngàn tấn và tàu chở khách quốc tế từ 1.000 – 2.000 khách.
Quy hoạch hệ thống Cảng biển Phú Quốc

2. Quy hoạch Khu bến tại khu vực Vịnh Đầm

– Quy mô đầu tư xây dựng bao gồm: Đê ngăn sóng dài khoảng 1250m; bến hành khách với 3 ÷ 4 cầu bến cho tàu cao tốc, cánh ngầm sức chở 150 ÷ 250 hành khách; bến hàng hóa với 02 cầu bến cho tàu chở hàng đến 3.000 DWT và bến phao cho tàu chở hàng lỏng 5.000 DWT.
– Năng lực thông qua năm 2020 khoảng 0,6 ÷ 0,7 triệu T/năm hàng hóa và 760 ÷880 ngàn lượt khách/năm.

3. Quy hoạch Khu bến tại khu vực Mũi Đất Đỏ

Quy mô cảng biển quốc tế tổng hợp và dịch vụ hậu cần dầu khí Phú Quốc. Xây dựng các công trình phục vụ ngành dầu khí, căn cứ cho các nhà thầu cung cấp dịch vụ ngành dầu khí, khu sản xuất các mặt hàng công nghệ cao. Cầu cảng tiếp nhận tàu 10.000DWT. Xây dựng đê chắn sóng phía Tây và phía Nam của khu cảng.

4. Quy hoạch Cảng Hành khách quốc tế Phú Quốc (tại thị trấn Dương Đông)

Quy mô Cảng Hành khách quốc tế Phú Quốc với năng lực thông qua đến năm 2020 dự kiến 200 ngàn khách, cỡ tàu cập bến 225.000GT và 30.000DWT; đến năm 2030 dự kiến 500 ngàn khách, cỡ tàu cập bến 225.000GT và 30.000DWT.
Quy hoạch hệ thống Cảng biển Phú Quốc

5. Quy hoạch Khu bến Bãi Vòng

Quy mô Khu bến Bãi Vòng phát triển mở rộng diện tích khu hậu cần cảng, xây dựng mới thêm cầu cảng tiếp nhận các loại tàu hàng, tàu cao tốc, phà biển, du thuyền và thủy phi cơ cập bến.
Năng lực thông qua năm 2020 là 350 ngàn khách, đến năm 2030 dự kiến 500 ngàn khách; cầu cảng hàng hóa tiếp nhận tàu từ 1.000 – 5.000 DWT.
——————————
Gọi Ngay
035.979.6228
ĐĂNG KÝ
NHẬN THÔNG TIN